Giá cá rô đầu vuông ngày 31/7/2019 tại Cần Thơ ổn định
 

Giá cá rô đầu vuông ngày 31/7/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 31/7/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định ở mức 27.000 đ/kg; tại An Giang ổn định ở mức 26.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá rô đầu vuông tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Hậu Giang

An Giang

Ngày 29-31/7

27.000

27.000

26.000

Ngày 1-27/7

26-28.000

27.000

-

Nguồn: AgroMonitor