HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Điều ngày 17/01/2020 Duy nhất

Giám sát giá

Đồ thị thị trường

Sản lượng hạt điều nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2019 tiếp tục giảm 8% so với tháng trước nhưng lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Sản lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11/2019 giảm nhẹ so với tháng trước và tăng 21% so với tháng 11 năm 2018

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 10/2019 đạt 44 nghìn tấn tăng về lượng nhưng giảm về giá trị so với tháng trước do giá điều nhân xuất khẩu tiếp tục xu hướng giảm

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 09/2019 đạt 42 nghìn tấn giảm nhẹ so với tháng trước do nhu cầu từ các thị trường chậm lại

Giá điều nhân xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu từ các thị trường chậm lại

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019Tin trên mạng

Xuất khẩu điều năm 2020: Giảm lượng, tăng chất

Thị trường điều Việt Nam được gì khi T&T Group nhập hàng trăm ngàn tấn điều thô

Áp dụng bộ tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng điều thô

Xuất khẩu hạt điều của Campuchia năm 2019 tăng gấp đôi so với năm trước

Cambodia: Cashew nut exports nearly double in 2019

Bản tin tuần

Thị trường điều 13/1-17/1/2020 - Sản lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2019 tăng nhẹ so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2018

Báo cáo tháng