0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Điều ngày 19/10/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá điều tuần 8/10-12/10

Giám sát giá điều tuần 1/10-5/10

Đồ thị thị trường

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 6/2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018Tin trên mạng

Hài hòa lợi ích chuỗi giá trị hạt điều

Hapro ký kết hợp đồng triệu USD xuất khẩu hạt điều sang Châu Âu và Mỹ

Bản tin tuần

Thị trường điều (tuần từ 15/10-19/10/2018)

Thị trường hạt điều (tuần 8/10-12/10/2018) - Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 9/2018 giảm khá mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Thị trường điều (tuần từ 1/10-5/10/2018)

Báo cáo tháng

Điều 9/2018 - Giá hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định

Điều 8/2018 - Giá xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ tiếp tục giảm mạnh