HOT : Báo cáo thường niên 2018&2019

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Điều ngày 17/10/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 09/2019 đạt 42 nghìn tấn giảm nhẹ so với tháng trước do nhu cầu từ các thị trường chậm lại

Giá điều nhân xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu từ các thị trường chậm lại

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 6/2019

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 4/2019Tin trên mạng

Thị trường điều Việt Nam được gì khi T&T Group nhập hàng trăm ngàn tấn điều thô

Bản tin tuần

Thị trường điều (7/10-11/10/2019) - Giá điều thô tại thị trường nội địa ổn định, hàng về cảng chủ yếu là hàng Bissau, Tanzania, Bờ Biển Ngà và một lượng nhỏ hàng từ Indonesia

Báo cáo tháng

Điều tháng 9/2019 - Giá điều nhân có xu hướng tăng do như cầu từ các thị trường tăng nhắm chuẩn bị hàng cho mùa tiêu thụ cuối năm