Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi

Ngày 10/8, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Canada (miểng) giữ ở mức 7800-7900 đ/kg và Kali Canada (bột) ở mức 7400 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

10/8/2019

9/8/2019

Kali Canada (miểng)

7800-7900 (Tân Tạo)

7800-7900 (Tân Tạo)

Kali Canada (bột)

7400

7400

Kali Đức miểng (PB miền Nam)

7850

7850

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp