HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 18/06/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 10/6-14/6

Giám sát giá cao su tuần 3/6-7/6

Đồ thị thị trường

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom bật tăng liên tiếp trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng trong đầu tuần nhưng giảm mạnh vào cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng sau kỳ nghỉ lễ nhưng giảm trở lại vào cuối tuần