HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 06/12/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần từ 29/11-5/12/2019

Giám sát giá cao su tuần từ 25/11-29/11/2019

Đồ thị thị trường

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm trong đầu tuần nhưng tăng trở lại từ cuối tuần, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong đầu tuần nhưng giảm từ trung tuần theo giá dầu thế giới, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp nhờ giá dầu hỗ trợ, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong đầu tuần, sau đó tăng trở lại trong cuối tuần nhờ thỏa thuận kinh tế Mỹ-Trung, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong tuần này nhờ những tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải có xu hướng tăng trong tuần này do các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào, NDT/tấnTin trên mạng

Cao su Đà Nẵng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

Nguồn cung dự báo giảm gần 800000 tấn, giá cao su thế giới tăng mạnh trong tháng 11

Xuất khẩu cao su tăng mạnh cả lượng và giá trị trong tháng 11

Cao su Đồng Phú chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Giá cao su tăng mạnh vì sản lượng hụt 800,000 tấn

Bản tin tuần

Thị trường cao su (29/11-5/12/2019) - Giá cao su thế giới giảm trong đầu tuần nhưng tăng trở lại từ cuối tuần

Thị trường cao su (22/11-28/11/2019) - Giá cao su thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Báo cáo tháng