HOT : Báo cáo thường niên 2018&2019

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 22/08/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 19/8-23/8/2019

Giám sát giá cao su tuần 5/8-8/8/2019

Đồ thị thị trường

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh do lo ngại dư cung kéo dài

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh tuần thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần 8 tháng

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Trung bế tắc

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm, nhưng có dấu hiệu phục hồi trong cuối tuần