0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 21/02/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 11/2-15/2

Đồ thị thị trường

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần và giảm trong cuối tuần

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần nàyTin trên mạng

Công ty cao su Hương Khê phấn đấu khai thác 600 tấn vàng trắng năm 2019

Bản tin tuần

Thị trường cao su (15/2-21/2/2019) - Giá cao su thế giới tăng mạnh trong tuần này

Thị trường cao su (11/2-14/2/2019) - Giá cao su thế giới giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Thị trường cao su (25/1-31/1/2019) - Giá cao su thế giới giảm nhẹ trong tuần này

Báo cáo tháng

Cao su 1/2019 - Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam tăng mạnh

Cao su 12/2018 - Giá mủ cao su tại thị trường nội địa Việt Nam tăng nhẹ