0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 20/06/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 11/6-15/6

Giám sát giá cao su tuần 04/06-08/06

Đồ thị thị trường

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tháng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trở lại

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ

Giá cao su RSS3 tại Tocom giảm do tồn kho tăng