HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 30/03/2020 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần từ 20/3-26/3/2020

Đồ thị thị trường

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh tuần thứ 5 liên tiếp do tác động của dịch Covid-19, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh tuần thứ 4 liên tiếp do ngành sản xuất lốp và xe hơi gián đoạn, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh tuần thứ 3 liên tiếp sau khi virus corona lây lan mạnh ra toàn cầu, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm mạnh trong tuần này do dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, NDT/tấn

Giá cao su RSS3 tại Tocom quay đầu giảm do các nhà đầu tư lo lắng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại khi virus corona lan rộng, Yên/kg

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng nhờ tình hình dịch Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực, NDT/tấn