0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cao Su ngày 22/02/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 05/02-09/02

Giám sát giá cao su tuần 29/01-02/02

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Giá cao su thiên nhiên sàn Thượng Hải giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tháng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom quay đầu giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom điều chỉnh giảm trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch trầm lắng