0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cà phê ngày 20/10/2017 Duy nhất

Thị trường nông sản tuần từ 16/10-20/10/2017

Chuyển động thị trường quan trọng nhất tuần 16/10-20/10/2017 các ngành lúa gạo, phân bón, thịt, TACN, sắn, cá tra, tôm, tiêu, điều, cà phê, cao su, mía đường và LINKS đến phân tích chi tiết.

quancao.jpg

Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 09/10-13/10

Giám sát giá cà phê 2/10-6/10

Đồ thị thị trường

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 9/2017)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 5/10/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 27/9/2017)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 01/2016 – 08/2017)Tin trên mạng

Gia Lai tái canh hơn 2800 ha cà phê

Thị trường cà phê thay đổi nhiều

Xuất khẩu cà phê Brazil giảm hai con số

Bản tin tuần

Thị trường cà phê (13/10-19/10/2017) - Giá cà phê Robusta biến động không đáng kể - Arabica giảm

Thị trường cà phê (6/10-12/10/2017) - Giá cà phê Robusta biến động không đáng kể - Arabica tăng nhẹ

Báo cáo tháng

Cà phê 9/2017 – Giá cà phê Robustra biến động giảm về cuối tháng 9 và tăng dần vào đầu tháng 10