0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cà phê ngày 15/06/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 04/06-08/06

Giám sát giá cà phê tuần 28/5-1/6

Đồ thị thị trường

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 5/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 01/06/2018)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 4/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 07/05/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 26/04/2018)