HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cà phê ngày 27/03/2020 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 19/3-25/3

Giám sát giá cà phê tuần 12/3-18/3

Đồ thị thị trường

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2018 – 2/2020)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần, đồng/kg (cập nhật 4/3/2020)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2018-2020) – triệu bao 60kg

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 11/2/2020)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần, đồng/kg (cập nhật 5/2/2020)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2018 – 12/2019)