HOT : Báo cáo thường niên 2018&2019

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cà phê ngày 17/09/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 9/9-13/9/2019

Đồ thị thị trường

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 11/9/2019)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 27/8/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 21/8/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 6/8/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 31/7/2019)Tin trên mạng

Thế mạnh top 2 thế giới, Việt Nam vẫn ôm nỗi buồn đội sổ

Dự án VnSAT tại Tây Nguyên: Vườn cà phê trĩu quả ở Lâm Đồng

Bản tin tuần

Thị trường cà phê tuần (5/11-11/9/2019) - Giá cà phê Robusta cũng như Arabica quốc tế trong tuần này có xu hướng tăng trong cả tuần, giảm duy nhất vào ngày thứ hai

Báo cáo tháng

Cà phê 8/2019 – Mức giá cà phê Robusta nội địa trong tháng 8/2019 và cụ thể là tại Đắk Lắk vẫn tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ trong 2 tuần đầu, tuy nhiên đã tăng ngược trở lại ở các tuần sau đó