0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Cà phê ngày 12/12/2017 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 1-8/12

Giám sát giá cà phê tuần 27/11-1/12

Đồ thị thị trường

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 7/12/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 29/11/2017)

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê tháng 10/2017

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 9/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 1/11/2017)Tin trên mạng

Nghịch lý lớn của ngành cà phê Việt Nam

Colombia hy vọng tăng sản lượng cà phê hàng năm khoảng 29%

Cà phê Việt om hàng chờ giá tăng

Dịch bệnh hại cây cà phê khu vực Tây Nguyên đang có chiều hướng gia tăng

Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm mạnh

Bản tin tuần

Thị trường cà phê (1/12-7/12/2017) - Giá cà phê Robusta biến động lên xuống liên tục

Thị trường cà phê (24/11-30/11/2017) - Giá cà phê vối nhân xô nội địa tăng mạnh về cuối tuần

Báo cáo tháng

Cà phê 10/2017 – Giá cà phê Robustra và Arabica giảm mạnh liên tục về cuối tháng